top of page

Pár slov od Thamiere Mello

Aktualizováno: 1. 9. 2022

Přinášíme první rozhovor s naší novou posilou do nadcházející sezóny Thamiere Mello. Thami je u nás již téměř měsíc a tak nás zajímalo, co ji zde zaujalo, jak tráví volný čas a mnoho dalšího.


English version is below.


 • Z Brazílie je to k nám dlouhá cesta, jak probíhala z tvého pohledu?

Nikdy jsem předtím nestrávila tolik času v letadle, takže jsem byla trochu nervózní. Zároveň to bylo i velice vzrušující, jelikož jsem letěla do země s odlišnou kulturou. Během letu jsem si mohla jen krátce zdřímnout, jelikož pasažérka vedle mě neustále navštěvovala WC. Kromě této menší nepříjemnosti byl let v pohodě.


 • Co byla první věc, která tě u nás v České Republice zaujala?

Kamkoliv přijedu, tak se nachází nějaký překrásný hrad nebo památka. Tyto stavby mě opravdu na první pohled zaujaly.


 • Máš už nějaký oblíbený podnik ve Frýdku-Místku?

Ano!!! Jedno už mám a je to kavárna Inn. Mají tam nejlepší jídla a také je to výborné místo, na posezení s kamarády.


 • Jak trávíš svůj volný čas mezi tréninky?

Obvykle se učím volně češtinu, abych se dokázala domluvit. Mezi mé další aktivity patří čtení knížek, poslech hudby a odpočinek. Ráda chodím na procházky. Dokonce i domácí práce mě občas neminou.


 • Jaké byly tvé začátky s volejbalem?

Když jsem byla malá, měla jsem ráda všechny sporty. Moje první kroky vedly k baletu, se kterým jsem přestala v 6 letech, protože jsem byla na něj příliš vysoká. Pak jsem začala chodit na judo, kterému jsem se věnovala 3 roky, ale když mi jedna dívka zlomila klíční kost, rozhodla jsem se dát si pauzu. Ve 12 letech mi otec řekl, že bych měla zkusit volejbal. Můj první kontakt s míčem byl hrozný a to, že mi to vůbec nešlo, mě přimělo tvrdě pracovat, abych byla jako Thaísa Menezesm která je v Brazílii slavnou volejbalistkou.


 • Jaký je rozdíl mezi předsezónní přípravou v brazilském a českém volejbale?

Vlastně jsou si podobné. V Brazílii máme dva tréninky denně. Ranní tréninky jsou rozdělené na 2 skupinky. V mé skupině byly blokařky společně s nahrávačkami a trénink se zaměřoval na zlepšovaní individuálních schopností. Odpoledne už trénink byl pro celý tým a trénovali jsme týmovou hru.


Tady máme 2 tréninky denně. Obvykle dopoledne nás čeká hala/běhy/skoky a poté následuje týmový trénink na hru.


Největší rozdíl je pro mě atletický trénink, jelikož v Brazílii jsem ho vůbec nezažila, ale celkově je to téměř podobné.


 • První trénink v nové sezóně byl poněkud netradiční, jak sis výšlap užila?

Bylo to dobré. Měla jsem možnost si popovídat s ostatními hráčkami a poznat se navzájem.

Musím přiznat, že Lysá hora je náročný výšlap a na konci jsem byla hodně unavená. Zároveň ale také šťastná, jelikož jsem byla s týmem a zvládly jsme to společně a také velmi rychle!


 • Co očekáváš od nadcházející sezóny?

Očekávám to nejlepší. Od začátku přípravy celý tým den co den tvrdě dře, aby na konci sezóny tato tréninková píle přinesla zasloužený výsledek.----------------------------------------------------------------------------------------------


 • It's a long way from Brazil to us, how was it from your point of view?

I’ve never spent so much time in a flight. I was a little bit anxious and also exciting to be in other country with a different culture. During the flight I was only able to took a nap because the passenger by my side used to go to the toilet a lot. Aside from that everything was good.


 • What was the first thing that caught your attention in the Czech Republic?

Wherever I go there is a really beautiful castle or a monument so those things caught my eyes.


 • Do you already have a favourite place in Frýdek-Místek?

Yes!! I’ve already have one and It’s cafe Inn. They have the best meals and also It’s a good place to enjoy time with my friends.


 • How do you spend your free time between training sessions?

I usually study some Czech language in order to try to communicate here. Also I read my book, listening some music while resting or going for a walk. I must do some daily housework at least.


 • What were your beginnings with volleyball?

When I was young I liked all the sports. My first one was ballet which I stopped when I was 6 years because I was too tall to practice it. Then I went to judo which I've been doing 3 years but when a girl broke my clavicle, I made up my mind to give a break. When I was 12 my father said that I should try volleyball. My first contact with the ball was terrible and the fact that I was not good makes me work hard to be as a Thaísa Menezesm who is a famous volleyball player in Brasil.


 • What is the difference between pre-season preparation in Brazilian and Czech volleyball?

Actually, they are similar. In Brazil we have 2 practices per day. In the morning we have 2 groups. My group was with middle blockers and setters. We went to the gym and then we have some ball individual skills. Afternoon we had session for all players to practice team game. In Czech Republic I have 2 practices per day. Usually I have gym/running/jumping and after that we have volleyball practices.


The biggest difference for me is the running practice. In Brazil I didn’t have it but in general, it’s almost similar.


 • The first practice of the new season was a bit unconventional, how did you enjoy the hike?

It was really good. I was able to talk with my teammates and know each other.

I have to admit that Lysá hora is a hard hiking and I was very tired at the end but also happy at the same time because I was with the team and we made it together really fast.


 • What do you expect from the upcoming season?

I'm expecting the best, because me and my teammates are working hard from first day of preseason. We are making progress day by day because with the expectation that we will get a deserved result at the end of the season.

189 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page