Program-VIII MŠMT

Díky neinvestiční dotaci MŠMT Programu-VIII jsme mohli zlepšit úroveň přípravy, vybavenosti i zapojit více trenérů. Také se zlepšily sportovní výsledky ve všech ukazatelích